Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany podnikateľa (Podľa zákona č. 421/2020 Z. z.)

Zvoľte poskytovateľa služby