Ústredný portál verejnej správy

Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám umožňuje bežným občanom prístup k informáciám o pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR, k informáciám o aktuálne prebiehajúcich kontrolách a navyše umožňuje občanom aktívne participovať na kontrolnej činnosti formou poskytovania svojich poznatkov, príspevkov alebo dokumentov k plánovaným alebo aj aktuálne prebiehajúcim kontrolám. Informácie o službe

Prejsť na službu