Ústredný portál verejnej správy

Uzavretie manželstva/ rozvod manželstva

Rodina a vzťahy

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo, ktorého účelom je vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva. V tradičnom chápaní je najdôležitejšou funkciou manželstva založenie rodiny a zabezpečenie riadnej výchovy detí.

Manželstvo sa vyskytuje v kultúre takmer každého národa a hoci sa jednotlivé formy uzatvorenia manželstva v priebehu histórie menili, samotný inštitút manželstva zostal vždy zachovaný. Podľa slovenského právneho poriadku je možná civilná i cirkevná forma uzavretia manželstva, ktoré majú u nás od 1. júla 1992 rovnoprávne postavenie a vzájomne sa rešpektujú.

V prípade, že snúbenci uzatvoria najprv občiansky sobáš, môžu následne uzavrieť cirkevný sobáš, ktorý však bude mať už len charakter obradu, ale v skutočnosti ním nevzniknú žiadne právne následky. Naopak, uzavretie civilného sobáša po tom, čo snúbenci uzavrú cirkevný sobáš, už nie je možné,  keďže manželstvo vzniklo a právne účinky nastali uzavretím cirkevného sobáša.

Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko