Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie subjektu k spotrebnej dani

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje pre daňovníka možnosť podať žiadosť o registráciu alebo zrušenie registrácie, oznámiť zmeny týkajúce sa registrácie alebo zmeny týkajúce sa identifikačných údajov. Uvedené aktivity je umožnené realizovať pre konkrétnu daň, a to jednoduchým spôsobom prostredníctvom jednotného formulára. Umožnené je registrovať sa fyzickej, alebo právnickej osobe pre oblasť spotrebnej dane. Informácie o službe

Prejsť na službu