Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany SR, Personálny úrad OS SR

Popis služby

Služba slúži na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky. Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak žiadosť nie je podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami. Žiadateľa bude kontaktovať príslušná regrutačná skupina v mieste jeho trvalého bydliska. Informácie o službe

Prejsť na službu