Ústredný portál verejnej správy

Nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje nahlásiť nález Osvedčenia o evidencii časť I alebo Osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu