Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o právach k nehnuteľnostiam

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podrobných informácií o existujúcich údajoch o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam a o iných právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Služba poskytuje údaje o právach k nehnuteľnostiam a o iných skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu