Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie informácií Najvyššieho súdu SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zverejňovať informácie Najvyššieho súdu,pričom ide najmä o publikovanie rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SR, informovanie o pojednávaniach. Informácie o službe

Prejsť na službu