Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu hlavnej ekonomickej činnosti podľa SK NACE a/alebo zatriedenia podľa ESA2010

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o zmenu hlavnej ekonomickej činnosti podľa klasifikácie SK NACE a/alebo o zmenu sektorového zatriedenia podľa klasifikácie ESA 2010, ktoré do Registra právnických osôb zapisuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Služba je prístupná po prihlásení cez eID pre všetky právnické osoby a podnikateľov, ktorí sú zapísaní v Registri právnických osôb. Služba nie je spoplatnená. V prípade, ak žiadosti nie je možné vyhovieť, Štatistický úrad doručí odpoveď do elektronickej schránky žiadateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu