Ústredný portál verejnej správy

Sťažnosti a petície

Občan a štát

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. V tejto sekcii sa dozviete všeobecné informácie o zásadách a o procese podania žiadosti o sprístupnenie informácie, sťažnosti, petície a elektronickej hromadnej žiadosti, ktoré ako práva na inú právnu ochranu obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.

Vzory:

 

Súvisiace:


Dátum poslednej zmeny: 3. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 11. 2016

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (knk)

Lokalita

  • Slovensko