Ústredný portál verejnej správy

Podávanie agendy priamych podpôr v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie všetkých potrebných dokumentov (prílohy, oznámenia, žiadosti o úpravu, žiadosti o zmenu a pod.).Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu