Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie referenčných údajov podľa identifikátora adresy - výpis jednej adresy z Registra adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba po vyplnení identifikátora adresy zobrazí kompletné referenčné údaje adresy vrátane informácie, či na nej existuje adresný bod. Informácie o službe

Prejsť na službu