Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o Obchodné verejné súťaže/Verejné súťaže

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby na zverejnenie obchodných verejných súťaží napr. podľa Obchodného zákonníka, resp. verejných súťaží podľa Občianskeho zákonníka. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu