Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť na získanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii zo strany mesta pre investora resp. stavebníka. Na podanie žiadosti na získanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu