Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie otvorených dát

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Popis služby

Zverejňovateľ údajov si získa informácie o spôsobe uverejňovania údajov, štruktúre rozhrania a tvorbe datasetov. Vytvorí požiadavku na zverejňovanie datasetu a jeho umiestnenie na portáli. Aktuálne platný dataset nahrá zverejňovateľ na portál, overí štruktúru datasetu, súlad s metadátami. V prípade správnosti datasetu je publikovaný na portáli. Záujemci o dataset môžu získať metadáta alebo úplné dáta v otvorenom formáte. Zároveň sú údaje poskytované prostredníctvom geografickej a grafovej prezentácie.

Prejsť na službu