Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba poskytuje občanom a podnikateľským subjektom podať žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu. Na základe tejto žiadosti budú následne vykonané príslušné technické kontroly potrebné pre rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla a následne potrebné pre úspešné zaevidovanie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Informácie o službe

Prejsť na službu