Ústredný portál verejnej správy

Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje rodičom dieťaťa určiť meno/priezvisko po narodení dieťaťa elektronicky. Dieťa po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov ( uvedené v sobášnom liste ) alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva ( uvedené v sobášnom liste ). Ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, dieťa nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. O mene narodeného dieťaťa rozhodujú jeho rodičia vzájomnou dohodou. Služba nie je spoplatnená a dohodu je potrené podpísať KEPom. Informácie o službe

Prejsť na službu