Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovacie služby priestorových údajov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobraziť priestorové údaje zo súboru objektov ZBGIS formou OGC WMS. Službu môžu využiť občania aj podnikatelia. Informácie o službe

Prejsť na službu