Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o prešetrenie postupu zdravotnej poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o prešetrenie postupu zdravotnej poisťovne. Úrad vybavuje podnety súvisiace s verejným zdravotným poistením, ktoré sa týkajú napríklad činnosti zdravotnej poisťovne, zákonnosti postupu zdravotnej poisťovne v procese prepoistenia poistenca, rieši spory vyplývajúce z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, na výber zdravotnej poisťovne, úhrad zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom. Služba umožňuje podať podnet aj v prípade neposkytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa nemá s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo ak občanovi nebolo umožnené podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Informácie o službe

Prejsť na službu