Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu koncesie na taxislužbu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu koncesie na taxislužbu. Informácie o službe

Prejsť na službu