Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Mesto Nové Mesto nad Váhom (OVM)

Popis služby

Výrub drevín, ktoré rastú na verejných plochách v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, povoľuje Mesto Nové Mesto nad Váhom rozhodnutím na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Podanie žiadosti o vydanie súhlasu s výrubom drevín a uhradenie správneho poplatku, ktorej výsledkom je súhlas alebo zamietnutie výrubu drevín vo verejnej zeleni. Informácie o službe

Prejsť na službu