Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovacia služba INSPIRE - Hydrografia

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie údajov a atribútových údajov (FeatureInfo) z INSPIRE témy Hydrografia (Hydrography) formou OGC WMS. Informácie o službe

Prejsť na službu