Ústredný portál verejnej správy

Oznámenia závažnej nežiaducej udalosti transfúzneho lieku

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní držiteľovi povolenia na prípravu transfúznych liekov poskytnúť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv údaje v súlade s § 69, ods. 6, písm. b) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Predmetné informácie je možné poskytnúť prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu