Ústredný portál verejnej správy

Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Zoznam najčastejších otázok ohľadom používania elektronickej schránky, eID a výkonu elektronickej moci nájdete v troch podkategóriách rozdelených podľa toho či ste fyzickou osobou, podnikateľom (právnickou osobou) alebo zastupujete orgán verejnej moci.

Dávame do pozornosti aj sekciu Návody, ktoré vám uľahčia prácu s portálom a e-schránkami.

 Orgán verejnej moci

Prejsť na otázky a odpovede

Dátum poslednej zmeny: 30. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 11. 2013