Ústredný portál verejnej správy

Otázky a odpovede

Zoznam najčastejších otázok ohľadom používania elektronickej schránky, eID a výkonu elektronickej moci nájdete v troch podkategóriách rozdelených podľa toho či ste fyzickou osobou, podnikateľom (právnickou osobou) alebo zastupujete orgán verejnej moci.

Dátum poslednej zmeny: 10. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 11. 2013