Ústredný portál verejnej správy

Vydanie oznámenia o zrušení trvalého pobytu a prihlásení na obec

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje úradu informovať občana o skutočnosti, že na základe zákonného postupu mu bol zrušený jeho doterajší trvalý pobyt a bol prihlásený na nový trvalý pobyt na obec. Informácie o službe

Prejsť na službu