Ústredný portál verejnej správy

Služby monitoringu a reportingu Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vytvorenie INSPIRE monitorovacej správy pre registrovaných používateľov v RPI. Služba je realizovaná pomocou nástrojov RPI. Obsah monitorovacej správy je tvorený na báze obsahu metaúdajov používateľa, ktoré má v RPI. Informácie o službe

Prejsť na službu