Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť na uzávierku miestnej cesty, ktorej výsledkom je evidencia rozhodnutí o uzávierkach miestnych ciest a rozhodnutie o povolení, prípadne zamietnutí uzávierky miestnej cesty. Na podanie žiadosti na uzávierku miestnej cesty je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu