Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o priebežných výsledkoch volieb do Národnej rady SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie sa o priebežných výsledkoch volieb do Národnej rady SR“ je dynamická web aplikácia, ktorá v priebehu spracovania prezentuje aktuálny stav spracovania výsledkov volieb alebo referenda. Aplikácia umožňuje zobrazenie údajov aj prostredníctvom tematických máp a kartodiagramov. Služba je dostupná cez protokol HTTP bez autentifikácie. Informácie o službe

Prejsť na službu