Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Samosprávy zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami. Venujú sa najmä problematike rodín, starších občanov, občanov bez prístrešia, sociálne znevýhodnených skupín a občanov vkrízovej životnej situácii , ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Informácie o službe

Prejsť na službu