Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu údajov v registri

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje urobiť zmeny v údajoch, ktoré zaregistrovaný subjekt uviedol pri žiadosti o registráciu. Zmenu je subjekt povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak si to okresný úrad vyžiada, je potrebné túto zmenu preukázať. Informácie o službe

Prejsť na službu