Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií o stave spracovania žiadosti na poskytnutie údajov z katastra. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu