Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o registráciu autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby môžu žiadatelia o registráciu autoškoly, podať žiadosť o registráciu autoškoly. Informácie o službe

Prejsť na službu