Ústredný portál verejnej správy

Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku v daňovom konaní (ID 1063)

Zvoľte poskytovateľa služby