Ústredný portál verejnej správy

Získavanie prehľadu o plnení daňových povinností

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje daňovému subjektu získať aktuálny prehľad o plnení daňových povinností v jednotlivých zdaňovacích obdobiach, prehľad o všetkých dokumentoch viažucich sa k jednotlivým daňovým a správnym konaniam týkajúcich sa daňového subjektu. Služba poskytuje predvolený výber prehľadov a štatistík, podľa úrovne používateľských oprávnení a nastavených rolí na portáli Finančnej správy. Služba umožňuje export a tlač všetkých relevantných dokumentov do formátu podľa výberu. Informácie o službe

Prejsť na službu