Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky na úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Zvoľte poskytovateľa služby