Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu registrácie školiaceho strediska

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu registrácie školiaceho strediska. Podrobnejšie informácie o udeľovaní, odnímaní a vydávaní spomínaných dokladov sú uvedené na webových adresách jednotlivých okresných úradov v sídle kraja, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Informácie o službe

Prejsť na službu