Ústredný portál verejnej správy

Schvaľovanie jednotlivo dovezeného vozidla zo zahraničia

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto elektronickej služby môže občan alebo podnikateľ ktorý dovezie vozidlo zo zahraničia podať žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, na základe ktorej miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy rozhodne o tom či vozidlo spĺňa podmienky na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Občan alebo podnikateľ môže doviezť jednotlivé vozidlo jednak z členského štátu (akýkoľvek členský štát Európskeho spoločenstva okrem Slovenskej republiky), iného zmluvného štátu (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island, Švajčiarsko) alebo tretieho štátu (akýkoľvek iný štát sveta). Podľa toho môže občan alebo podnikateľ podať žiadosť o: • Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu • Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z iného zmluvného štátu • Schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu Informácie o službe

Prejsť na službu