Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom eGov služby budú zverejnené vykonávacie predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy. Zverejnenie sa tiež týka predovšetkým rezortných publikačných nástrojov (napr. Finančný spravodajca MF SR, Zbierka inštrukcií a oznámení MS SR a Vestník MDVaRR SR). Informácie o službe

Prejsť na službu