Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácie na podporu cestovného ruchu

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

VÚC môže poskytovať dotácie na podporu cestovného ruchu. Informácie o službe

Prejsť na službu