Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi vozidla prihláseného do evidencie vozidiel požiadať o odhlásenie vozidla do cudziny, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom. Informácie o službe

Prejsť na službu