Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži pre odhlásenie vozidle z evidencie pri vývoze vozidla do zahraničia. Informácie o službe

Prejsť na službu