Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie stavebného povolenia

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia na pripravovanú stavbu. Na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu