Ústredný portál verejnej správy

Podávanie daňového priznania k dani za psa - Právnická osoba

Mesto Trnava

Popis služby

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu