Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o programe štatistických zisťovaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie sa o programe štatistických zisťovaní“ slúži užívateľovi pre prístup k pracovnej verzii kprogramu zisťovaní v elektronickej forme na portáli Štatistického úradu SR. Účelom tejto služby je, aby používateľ mal pracovný materiál pre podanie pripomienky službou "Podanie pripomienky k programu štatistických zisťovaní". Informácie o službe

Prejsť na službu