Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie

Finančné riaditeľstvo SR - CEP

Popis služby

Služba poskytuje informácie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie (dovoz, vývoz, tranzit). Služba je verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k službe nie je potrebné registrácia v CEP. Informácie o službe

Prejsť na službu