Ústredný portál verejnej správy

Registrácia na portáli exportných a kooperačných možností

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje jednoduchá a rýchla registrácia spoločností, ktoré majú záujem o získanie kooperačného partnera. Užívateľ má po registrácii možnosť získať bližšie informácie o aktivitách SARIO v oblasti podpory obchodných a exportných aktivít. Služba umožňuje registrovaným slovenským subjektom bezplatné zverejnenie ponuky tovaru, služieb alebo iných kooperačných aktivít. Registráciou firemných profilov a zadávaním ponúk firiem sa na portáli vytvára databáza slovenských podnikateľských subjektov s uvedením ich výrobného portfólia. Služba umožňuje registráciu zahraničných subjektov, ktoré majú možnosť vyhľadávať potenciálnych dodávateľov zo SR a rovnako priamo zadávať ich dopyty. Prostredníctvom služby sa napomáha k zosúladeniu zahraničných dopytov s výrobnými možnosťami slovenských podnikateľských subjektov. Informácie o službe

Prejsť na službu