Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie dokumentov Europass

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba publikuje dokumenty Europass, ktoré slúžia na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte. Dokumenty Europass uľahčujú a pomáhajú v praxi pri hľadaní práce, pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy. Majú jednotnú štruktúru, čím sa stávajú zrozumiteľnými aj v iných štátoch umožnia aby boli osobné schopnosti a kvalifikácia v Európe jasne a ľahko zrozumiteľné. Životopis a Jazykový pas sú voľne dostupné dokumenty a môžu si ich vyplniť samotní európski občania. Dokumenty Europass, Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu Dodatok k diplomu vydávajú orgány vzdelávania a odbornej prípravy.

Prejsť na službu