Ústredný portál verejnej správy

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Dubnica nad Váhom (OVM)

Popis služby

Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Informácie o službe

Prejsť na službu