Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť o uznanie typového schválenia Európskeho spoločenstva (ES) pre jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu. Informácie o službe

Prejsť na službu