Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu

Mesto Nitra (OVM)

Popis služby

Po podaní a preverení žiadosti o vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu, je vydaný súhlas, prípadne nesúhlas so zradením uvedeného zariadenia. Informácie o službe

Prejsť na službu