Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o spracovaní batérií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podávanie ohlasenia o spracovani baterii, povinnosť podať ohlásenie majú spracovatelia použitých batérií a akumulátorov. Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok. Ohlásenie sa podáva do 31. januára nasledujúceho roka. Informácie o službe

Prejsť na službu